Submitted by on man, 18/01/2016 - 20:15

AUDI TT 2010 ÅR MODEL MED DSG 6-trinns (DQ250) Direct-Shift Gearbox

Typiske problemer med denne girkassen er som følger:
  • girer hardt
  • lugger/napper ved giring
  • revers funskjonen virker ikke
  • En DSG-girksse /Direct-Shift Gearbox), ofte forkortet DSG, er styrt med mekatronikk med doble våtplateklutsjer og med to akslinger - første, tredje, femte gir og revers styres av klutsj 1 og andre, fjerde, og sjette gir styres av klutsj 2. Girkassens inn- og utkobling styres helt automatisk og valget av utvekslingsforhold blir gjort enten automatisk eller semiautomatisk via ratthendler eller girvelgerspak.