AUDI TT 2010 ÅR MODEL MED DSG 6-trinns (DQ250) Direct-Shift Gearbox

Submitted by on man, 18/01/2016 - 20:15

AUDI TT 2010 ÅR MODEL MED DSG 6-trinns (DQ250) Direct-Shift Gearbox

Typiske problemer med denne girkassen er som følger:
  • girer hardt
  • lugger/napper ved giring
  • revers funskjonen virker ikke
  • En DSG-girksse /Direct-Shift Gearbox), ofte forkortet DSG, er styrt med mekatronikk med doble våtplateklutsjer og med to akslinger - første, tredje, femte gir og revers styres av klutsj 1 og andre, fjerde, og sjette gir styres av klutsj 2. Girkassens inn- og utkobling styres helt automatisk og valget av utvekslingsforhold blir gjort enten automatisk eller semiautomatisk via ratthendler eller girvelgerspak.

    Prinsipielt er det faktisk to separate manuelle girkasser, og klutsjer, som er bygd sammen og arbeider som en enhet. Ved at bruke to uavhengige klutsjer, kan en DSG-kasse bruke den ene siden ha neste gir klart for hurtigere girskift og behøver ikke anvende noen momentomformer som i en konvensjonell planetveksels-baseret automatgirkasse. Dette gir en nesten umerkelig giring uten avbrudd i trekkkraften.

    Leave a comment