Hvorfor er vedlikehold viktig

Jevnlig service og vedlikehold hjelper deg med et mest mulig problemfritt bilhold. Riktig justering hjelper også å holde forbruket så lavt som mulig. Det kan også avdekke problemer før de blir så alvorlige at det går ut over sikkerhet og driftssikkerheten.

Vårt bilverksted hjelper deg blant annet med: