• Vi utfører Kilometer-service program til din bil etter samme krav og spesifikasjoner som merkeverkstedene. I dag kan du fritt velge verksted - uten å miste nybilgaranti. Du behøver ikke velge merkeverksteder til service og reparasjoner for å opprettholde garantien på bilen. EUs Matching quality-direktiv tillater bruk av andre verksteder- og kvalitetsreservedeler

  I følge EUs regelverk finnes det tre typer originale reservedeler. Den ene typen er originale deler levert av bilprodusentene, videre finnes det originale deler produsert av underleverandør og distribuert av bilprodusentene, til slutt har du originale deler som produseres av underleverandør i henhold til bilprodusentenes spesifikasjoner og produksjonsnormer.

  Med EU direktivet "Matching quality", på norsk reservedeler av tilsvarende kvalitet, åpnes det for å kunne bruke deler med samme kvalitet som det bilprodusentene bruker. Disse delene må være produsert etter bilprodusentens spesifikasjoner og produksjonsnormer. Slik kan du slippe å måtte reise til et merkeverksted for å få utført den obligatoriske Kilometer -servicen.

  Økern Bilservice bruker kun deler av høy kvalitet og som alle tilfredsstilller bilprodusentenes spesifikasjoner.
  Derfor kan du trygt ta all service hos oss!

   

hvorfor er vedlikehold viktig

 • Hvorfor er vedlikehold viktig

  Jevnlig service og vedlikehold hjelper deg med et mest mulig problemfritt bilhold. Riktig justering hjelper også å holde forbruket så lavt som mulig. Det kan også avdekke problemer før de blir så alvorlige at det går ut over sikkerhet og driftssikkerheten.

  Vårt bilverksted hjelper deg blant annet med: